Europa Polska

Polska – Warmia i Mazury zapraszają

Warmia i Mazury tworzą w północno-wschodniej Polsce zachwycającą krainę jezior, rzek i lasów. Jej niepowtarzalne krajobrazy oraz bogata flora i fauna przyciągają rzesze nie tylko polskich turystów.

Położone w centrum regionu Wielkie Jeziora Mazurskie znalazły się w 2011 roku wśród 14 miejsc pretendujących do miana jednego z 7 cudów natury na świecie. Tak, uwzględniając opinie internautów, zadecydowało jury powołane przez patronującą przedsięwzięciu fundację New7Wonders. I chociaż prestiżowego tytułu nie zdobyły, znalazły się w finałowej stawce jako najwspanialszy na naszej planecie kompleks z kategorii „krajobrazy i formacje polodowcowe”, albo – mówiąc bardziej wprost – „kraina najpiękniejszych jezior na świecie” (www.mazury.travel).

Gdzie Warmia, gdzie Mazury... źródło mapy: http://www.mazury.travel/
Gdzie Warmia, gdzie Mazury… źródło: www.mazury.travel

My-guide. Żeby było łatwiej odnaleźć się wśród warmińsko-mazurskich atrakcji, gospodarze regionu stworzyli
bezpłatną aplikację my-guide. Znajdziemy dzięki niej aktualne informacje o obiektach, szlakach i wydarzeniach. Odczytamy lokalizację i zaplanujemy trasy wycieczek. Warmia i Mazury już nie będą miały przed nami tajemnic 
(www.my-guide.warmia.mazury.pl).

>> Zobacz koniecznie
Na mapie Warmii i Mazur pokazanych jest 12 wybranych miejsc, m.in.:

 1. OLSZTYN. Stolica (kulturalna i administracyjna) Warmii i Mazur. 175 tys. mieszkańców.
 2. FROMBORK. Na Wzgórzu Katedralnym wznosi się najpiękniejszy na Warmii i Mazurach zespół gotyckich budowli otaczających XIV-wieczną Bazylikę Katedralną.
 3. TWIERDZA BOYEN. Niczym szpunt w beczce rygluje jedyny słaby punkt w 100-kilometrowym pasie Wielkich Jezior Mazurskich – wąski przesmyk koło Giżycka, między jeziorami Kisajno i Niegocin.
 4. POLA GRUNWALDZKIE. Miejsce największej bitwy średniowiecza, w której 15 lipca 1410 roku Władysław Jagiełło pokonał wojska Zakonu Krzyżackiego. Dziś doroczne rekonstrukcje historyczne przyciągają niemal 100 tys. widzów.

>> Kraina jezior i rzek
Na Warmii i Mazurach znajdują się 4 tys. jezior, a łączące je żeglowne kanały i rzeki tworzą gęstą sieć. Niepowtarzalna sceneria zamienia tę krainę w raj dla miłośników sportów wodnych i wędkowania.

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, najsłynniejsze polskie pojezierze, obejmuje połączone ze sobą akweny. Pierwszym od strony północnej są Mamry (drugie co od wielkości z polskich jezior: 102,8 km2), nieco bardziej na południe leży Niegocin, a dalej jeziora: Ryńskie, Tałty, Mikołajskie, Bełdany i Nidzkie. Na wschód od Jeziora Mikołajskiego leży nasz największy naturalny akwen: jezioro Śniardwy (113,4 km2).

SZLAKI DLA WODNIAKÓW. W województwie warmińsko-mazurskim działa rekordowo dużo marin, portów i bindug, a najwięcej znajdziemy ich wśród kompleksów jezior Śniardwy, Mamry i Jeziorak. Popularne żeglarskie trasy to: Mikołajki–Ruciane-Nida (19,2 km), Mikołajki–Pisz (25 km), Mikołajki–Ryn (20 km), Giżycko–Węgorzewo (25,2 km) oraz Giżycko–Mikołajki (37,2 km). Wśród tras spływów kajakowych rekordy powodzenia bije niezbyt trudna technicznie, wijąca się w iście bajkowym, leśnym otoczeniu rzeka Krutynia (szlak Krutyni, obejmujący także inne okoliczne strugi i kilka jezior, liczy niemal 100 km długości). Znacznie mniej znany, choć nie mniej piękny, jest spływ rzeką Sapiną (46 km). Bardziej wymagający kajakarze mogą natomiast wyruszyć na spływ Gołdapą (38 km). Rzeczka płynie wśród polodowcowych wzniesień. Niczym górski potok przedziera się jarami i tworzy przełomy. Jest na niej sporo naturalnych przeszkód, zatem w kilku miejscach nie obędzie się bez przenosek.

>> Szlak Kopernikowski
Trasa łącząca miejsca związane z postacią astronoma w województwie warmińsko-mazurskim liczy 237 km długości. Piechurów prowadzą po niej czerwone znaki. Zmotoryzowanych – symbole astrolabium.

Astrolabium to przyrząd do wyznaczania położenia ciał niebieskich nad horyzontem. Używali go także żeglarze do momentu wynalezienia sekstansu, a wiec do początków XVIII w. Oprócz pierścieniowego (globusowego) astrolabium, astronom posługiwał się kwadrantem (służył do wyznaczania położenia gwiazd; była to ćwiartka okręgu z podziałką kątową; używano go do XVII w.) i trikwetrum (zwanym też lineałem Ptolomeusza, służącym do pomiaru odległości kątowej ciał niebieskich i ich ruchu na niebie). Wszystkie przyrządy Kopernik skonstruował na podstawie traktatów greckich; sposób działania opisał w swoim dziele.

WE WSIACH I W PLENERZE. Szlak Kopernikowski przebiega przez dziesiątki miejscowości, dając okazję poznania mniej znanych miejsc i obiektów. Niezwykle pięknym założeniem przestrzennym jest na przykład barokowa Kalwaria Warmińska, z kaplicami na stoku wzniesienia nieopodal kościoła w Głotowie. W okolicach Tolkmicka, we wsi Kadyny rozsiadły się: ciekawy XVII-wieczny zespół dworski oraz zabudowania XVIII-wiecznego klasztoru franciszkanów. Cień rzuca korona dębu im. Jana Bażyńskiego. Drzewa ma ponoć 700 lat, jego obwód w pierśnicy liczy 10,8 m (mierzony 130 cm od ziemi, czyli na wysokości „piersi dorosłego mężczyzny), wysokość dochodzi do 25 m. W okolicy Tolkmicka, na wzgórzu oddalonym około 300 m od szlaku, znajduje się znakomicie zachowane wczesnośredniowieczne grodzisko z wałami do 7 m wysokości – tzw. Wały Tolkmita. W Brąswałdzie, jednej ze wsi kopernikańskiej lokacji, natrafimy na ciekawy most. Z pozoru to typowa konstrukcja żelazna z lat 30. XX w. Ciekawostką jest fakt, że kryje zespół jazów, spiętrzających wody rzeki Łyny w Jeziorze Mosąg. Budowniczowie ukryli je celowo aby nie było łatwo wypatrzyć ich z powietrza; regulowały stan wody zasilającej miejscową elektrownię.

>> Kraina Kanału Elbląskiego
Rozciąga się od Iławy i Ostródy na południu po Elbląg na północy. Jej oś stanowi arcydzieło hydrotechniki – Kanał Elbląski, który wraz z jeziorami, które łączy i odgałęzieniami, tworzy w regionie fascynującą sieć wodną.

KANAŁ ELBLĄSKI. Określana tym mianem droga wodna prowadzi przez jeziora: Druzno, Piniewo, Sambród, Ruda Woda, Ilińsk, Drwęckie, Pauzeńskie, Szeląg, Dauby i Jeziorak. Najważniejsze odgałęzienia to Kanał Iławski, Kanał Dobrzycki, rzeka Elbląg oraz Kanał Jagielloński łączący ją z Nogatem. W najwęższym miejscu kanał ma 7 m szerokości. Śluza w Ostródzie jeszcze mniej – 3,2 m. Śluzę z największą różnicą poziomów wody (2,8 m) pokonamy w Miłomłynie. Natomiast pochylnię z największą różnicą poziomów (24,5 m) w Oleśnicy.

Pochylnie Steenke’go są arcydziełem XIX-wiecznej hydrotechniki. Jest ich 5, a mechanizm każdej napędza woda, poruszając koła łopatkowe. Te dopiero przewijają stalowe liny ciągnące platformy. W efekcie, statki suną niemal bezgłośnie „po trawie”, mijając się zawsze w połowie pochylni.

RAJ DLA WODNIAKÓW I NIE TYLKO. Krainę Kanału Elbląskiego można podziwiać z pokładów statków białej floty. Można po niej żeglować, spływać kajakami lub spędzić urlop na pokładzie wyczarterowanej barki. Dla rowerzystów przygotowano 600 km tras. A na piechurów czekają liczne szlaki piesze, prowadząc do miejsc tak ciekawych jak starożytne cmentarzysko w Weklicach, pozostałości po osadzie portowej Truso, średniowieczne grodziska w Kwietniewie i Świętym Gaju, gotyckie zamki i świątynie z czasów Zakonu Krzyżackiego, domy podcieniowe wznoszone przez mennonitów, czy dawne posiadłości arystokratycznych rodów. Pamiątkom przeszłości dorównują atrakcyjnością cuda przyrody. Rozciąga się tu największa w Polsce depresja w Raczkach Elbląskich. A w rezerwacie Sosny Taborskie pną się ku niebu 40-metrowej wysokości drzewa, których wiek szacuje się na 250 lat z okładem. W Krainie Kanału Elbląskiego kontrastują ze sobą odmienne pod względem krajobrazu i szaty roślinnej regiony Pojezierza Iławskiego i Żuław Wiślanych (Stowarzyszenie „Łączy nas Kanał Elbląski”: www.kanal-elblaski-lgd.pl).

Tajemnice Kanału Elbląskiego prezentuje film przygotowany przez stowarzyszenie jego miłośników „Navicula”, pt.: Gdzie tankowce po lesie pływają? (źródło: www.youtube.com).

>> Rzut oka w przeszłość
Historia nie oszczędzała Warmii i Mazur, dawkując jedynie okresy spokoju i prosperity. Dziś w regionie można trafić na liczne pamiątki wydarzeń i zjawisk, które wyznaczały rytm tych gwałtownych czasów.

Największe piętno na historii Warmii i Mazur odcisnęły wielowiekowe krzyżackie panowanie i równie długa przynależność rozległych obszarów do dóbr biskupów warmińskich. Krzyżacy pojawili się tu już w średniowieczu, by potem do XVI w. toczyć wojny z Polską. Po 1772 r. Warmia i Mazury znalazły się na pograniczu konkurujących ze sobą imperiów: Prus (potem Niemiec) i Rosji. Przez tutejsze ziemie przetoczyły się echa napoleońskich kampanii, miały miejsce wielkie bitwy XX w. Po II wojnie światowej dzisiejsze województwo warmińsko-mazurskie pisze niejako od nowa swoją historię.

* Krzyżacy, sprowadzeni w latach 20. XIII w. przez Konrada Mazowieckiego na ziemię chełmińską, podbili plemiona Prusów i Jaćwingów. Zakładając miasta i zamki, stworzyli rozległe, silne gospodarczo, zmilitaryzowane państwo, które zagroziło interesom Rzeczypospolitej. Jagiełło złamał potęgę zakonu w 1410 r.

* Na przełomie XV i XVI wieku na Warmii żył i pracował Mikołaj Kopernik. Zarządzał  dobrami biskupów warmińskich, poświęcał czas obserwacjom astronomicznym. Najdłużej był związany z Fromborkiem, gdzie napisał wiekopomne dzieło „O obrotach sfer niebieskich” i gdzie go pochowano. W tamtejszej bazylice odkryto miejsce jego pochówku. Na podstawie czaszki naukowcy odtworzyli prawdopodobny wygląd twarzy astronoma, wzbudzając niemałą sensację, gdyż kopernikowski wizerunek kształtował wcześniej portret wykreowany przez Jana Matejkę.

Autorem poświęconego Kopernikowi zdania: „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie go wydało plemię” był Jan Nepomucen Kamiński, XIX-wieczny dramatopisarz, poeta, autor pism filozoficznych i językoznawczych, dyrektor teatru polskiego we Lwowie.

>> Zapraszamy do zabawy
Na Warmii i Mazurach można swobodnie łączyć wypoczynek z podglądaniem przyrody i zabawą na świeżym powietrzu. Albo uczestniczyć w festiwalach, których w sezonie letnim nie brakuje.

TYLKO ZABAWA. Koło Elbląga powstał Park Rozrywki Nowa Holandia z tematycznymi wyspami zakochanych, potworów
oraz iluzji, dworem Króla Artura, repliką osady wikingów i minizoo. Między nimi kursują tramwaje wodne, można też wypożyczyć sprzęt i pływać według własnego uznania. Park Rozrywki Aktywnej Bartbo w Burtynach koło Olsztyna oferuje park linowy, strefy do paintballu, speedballu, jazdy na quadach i monster truckach, zorbing, place zabaw i łowiska. W Mazurskim Parku Atrakcji Mazurolandia są miniatury najpiękniejszych obiektów z Warmii i Mazur, niewielki skansen, rycerskie grodzisko oraz przymierzalnia historycznych strojów. W pobliżu Giżycka, w Spytkowie, działa z kolei Muzeum Indian. Zgromadzono w nim stroje, broń, przedmioty obrzędowe, zabawki i współczesne wyroby artystyczne. Stoją tipi, można bezpiecznie strzelać z łuku, a w sąsiadującej z wioską Chacie Farmera odbywają się chlebowe warsztaty.

>> Warmia i Mazury w kieszeni
Wybierając się na Warmię i Mazury, warto skorzystać z bezpłatnej aplikacji my-guide.

MY GUIDE to:

 • rzetelne i na bieżąco aktualizowane informacje
 • pomoc w zaplanowaniu i zorganizowaniu wycieczki
 • wiadomości o atrakcjach, wydarzeniach oraz szlakach turystycznych
 • zdjęcia, filmy i audioprzewodniki
 • możliwość tworzenia i dodawania własnych treści
 • ułatwienia dla osób z dysfunkcjami wzroku lub słuchu
 • cztery języki

Aplikacja może być obsługiwana na jednej z trzech platform mobilnych: WindowsPhone (od v.7.5), Android (od v.4.0), iOS (od v.6); www.my-guide.warmia.mazury.pl


Więcej w e-booku przygotowanym z redakcją „Witaj w podróży” w lipcu 2015: Warmia i Mazury zapraszają!

0 komentarzy dotyczących “Polska – Warmia i Mazury zapraszają

Skomentuj jeśli chcesz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: