Ścieżką przez Karczówkę

Ściślej mówiąc ścieżką edukacyjną, geologiczno-kruszcowo-górniczą. Przebiega bowiem przez miejsca związane ze staropolskim górnictwem kruszcowym, rozwijającym się na Kielecczyźnie przynajmniej od średniowiecza.

Ślady poszukiwań kruszców na stokach Karczówki, fot. Paweł Wroński

Początek i koniec ścieżki wyznaczają: zbieg ulic Podklasztornej i Świętej Barbary w Kielcach oraz wyrobiska dawnej kopalni odkrywkowej „Czarnów” na przedmieściach świętokrzyskiej metropolii. Trasa ma 3 km długości i 9 kluczowych punktów z tablicami informacyjnymi. Z Karczówki (340 m), Dalni (310 m) i Grabiny (312 m) rozpościerają się widoki na miasto i tereny Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

Klasztor – dawniej bernardynów, dziś pallotynów na podkieleckiej Karczówce, fot. Paweł Wroński

Najciekawsze z geologicznego punktu widzenia miejsca oraz zabytki jaki spotykamy opowiadają o przeszłości Kielecczyzny, jej bogactwach i kulturze. Wrażenia kulminują na Karczówce, gdzie w zajmowanym dziś przez pallotynów klasztorze, w kościele św. Karola Boromeusza znajduje się kalica św. Barbary, patronki górników. Jej figurę wykonano z wydobytej w okolicy w 1646 roku bryły galeny (www.karczowka.com). Na miejscu, w którym to nastąpiło wznosił się od XIX wieku skromny pomniczek. Prowadząc prace związane z wytyczeniem ścieżki, u zachodnich stóp Karczówki wystawiono jego replikę.

Tablica na replice pomniczka na zachodnich stokach Karczówki, w miejscu wydobycia w XVII wieku wyjątkowo efektownych brył rudy ołowiu (galeny), jak wówczas je określono – gran, fot. Paweł Wroński

 

Galena to łacińskie określenie cennego, choć pospolitego minerału – rudy ołowiu (chemicznie – siarczku ołowiu). Ma szare zabarwienie i metaliczny połysk, zanikający stopniowo w kontakcie z atmosferą. Ze względu na dużą gęstość, nawet niewielkie kawałki galeny są bardzo ciężkie. Ciekawostka: na przełomie XIX i XX wieku zastosowano galenę w konstrukcji prostego radioodbiornika – radia kryształkowego, bo minerał pochłania łatwo fale elektromagnetyczne.

 

Św. Barbara na Karczówce, figura wykonana z bryły galeny wydobytej w I połowie XVII wieku na zachodnim stoku wzgórza (jak zapisano i zacytowano na tablicy z poprzedniego zdjęcia: „Barbara, tu dla Karczówki wspaniała ofiara”), fot. Paweł Wroński

Ściężkę wytyczono z inicjatywy geologa i regionalisty Tymoteusza Wróblewskiego, oznaczono czarno-żółtym piktogramem łączącym symbole geologiczny i górniczy i otwarto w 2012 roku (Opis, plan i związane z jej tematyką materiały są dostępne na oficjalnych stronach Urzędu Miasta Kielce: www.um.kielce.pl). Szczególnie – z turystycznego punktu widzenoia – pożyteczny jest zamieszczony przewodnik autorstwa inicjatora akcji, zatytułowany: „Śladami dewońskiego morza i kieleckich gwarków …z Karczówki na Grabinę” (—> pobierz informator w formacie PDF).

Widok ze stoków Dalii na Karczówkę – jesień w Chęcińsko-Kieleckim Parku Krajobrazowym, fot. Paweł Wroński

If You like this site, your support will be welcome!

$5.00


Reklamy

2 myśli w temacie “Ścieżką przez Karczówkę

Możliwość komentowania jest wyłączona.