Kategoria: Dobre wzory

To co u na jest bardzo często jest bezsensowne, funkcjonuje marnie, a powstaje ogromnym nakładem sił i środków, sąsiedzi załatwiają taniej i bez zadęcia.