Kategoria: Na styku kultur

Materiały opisujące miejsca, sytuacje, wpływy wzajemne i kontakty na pograniczach kulturowych – religijnych, narodowych, językowych – w Polsce, Europie i na świecie, a także festiwale i imprezy, których motywem przewodnim jest kulturowa mozaika