Tag: Первая Конная армия

Europa Majówka we Lwowie Ukraina

Olesko i Podhorce

Rodowe gniazdo Jana III Sobieskiego w Olesku i pałac w Podhorcach, który dzierżyły najznamienitsze kresowe rody Rzeczypospolitej Szlacheckiej. W pierwszymCzytaj dalej