Tag: Józef Piłsudski

Europa Litwa Obrazki z podróży po Litwie

Ostra Brama dawniej i dziś

Z obawy przed tatarskimi najazdami, za panowania Aleksandra Jagiellończyka, otoczono Wilno nowymi murami i dodano cztery bramy do pięciu już istniejących.Czytaj dalej