Tag: odświęcenie

Czechy Europa

Zdekonsekrowane kościoły w Czechach

Odświęcenie, desakralizacja, dekonsekracja… Każdy z tych terminów brzmi poważnie. Chodzi jednak o to, że nieużywane już kościoły, kaplice czy klasztory,Czytaj dalej