Tag: Valletta

Europa Malta Spuścizna joannitów

Il-Belt Valletta i szachownica ulic

Joannici przybyli na Maltę z Rodos, z łaski cesarza i króla Hiszpanii Karola Habsburga. Rozpoczęli fortyfikowanie całej wyspy, ale ichCzytaj dalej