Lawina zbiórek na WOŚP

Zbiórka pod hasłem „Zapełnijmy ostatnią puszkę Pana Prezydenta dla WOŚP”, zainicjowana przez Gdańszczankę na facebooku, dla uczczenia pamięci zamordowanego prezydenta jej rodzinnego miasta, Pawła Adamowicza, przyniosła w ciagu tygodnia niemal 16 mln zł (15 991 321 zł; przy założeniu pułapu 1000 zł).

W puszce prezydenta Gdańska było 6,5 tys. zł. W zbiórce na facebooku wzięło udział 264.515 darczyńców. Potem, w sieci, posypała się lawina zbiórek, głównie urodzinowych, których inicjatorzy także chcą przekazywać zebrane tą drogą pieniądze na rzecz „orkiestry” Jurka Owsiaka. Żeby zobaczyć ile jest tego typu inicjatyw i jakie dają efekty, wystarczy wykorzystać ten link: www.facebook.com.

„Nie będziemy dłużej obojętni na panoszącą się truciznę nienawiści”


Paweł Adamowicz piastował urząd Prezydenta Gdańska przez 20 lat. Po raz kolejny mieszkańcy Gdańska przedłużyli jego mandat podczas wyborów samorządowych 4 listopada 2018 roku. W II turze, Paweł Adamowicz uzyskał 64,8% głosów przy frekwencji 57,7% (jego konkurent z PiS otrzymał 35,2% głosów).
Strona prezydenta Gdańska z czasów aktywności: www.adamowicz.pl

Jestem przekonany, że Paweł chce, abym wypowiedział następujące słowa: trzeba skończyć z nienawiścią, trzeba skończyć z nienawistnym językiem, trzeba skończyć z pogardą, trzeba skończyć z bezpodstawnym oskarżaniem innych” – powiedział dominikanin, ojciec Ludwik Wiśniewski podczas mszy pogrzebowej prezydenta Gdańska. Zebrani w gdańskiej bazylice zareagowali na jego słowa owacją na stojąco (w bazylice mariackiej w Gdańsku zebranych było ponad 3500 osób; według szacunków policji, dzięki rozstawionym na ulicach miasta telebimom, w osatniej drodze prezeydenta Gdańska, towrzyszyło mu 45 tys. osób).

Przemówienie o. Wiśniewskiego odbiło się szerokim echem w mediach, bo jak ktoś trafnie podsumował: „słowa których nie powiedział w półgodzinnej homilii abp Głódź, padły z ust zwykłego zakonnika”! Całe przemówienie o. Wiśniewskiego oraz relacja z uroczystości pogrzebowych: www.tvn24.pl

Mowę pożegnalną o. Ludwika Wiśniewskiego przytacza także Tygodnik Powszechny: www.tygodnikpowszechny.pl


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: www.wosp.org.pl

XXVII Finał WOŚP: 92.143.798 zł (na zakończenie finału)
27 lat WOŚP: zebrano i wydano na wyposażenie szpitali ponad 1.000.000.000 zł (1 mld zł)

#MuremZaOwsiakiemwww.facebook.com

Reklamy

Chór Mille Voci i XXV Finał WOŚP

Dziecięcy chór Mille Voci działa od 2010 roku na Grochowie w Warszawie. Śpiewa w nim blisko setka dzieci.

Chór działa przy OPP1 Jordanek (Ognisku Pracy Pozaszkolnej), pod kierunkiem Karoliny Olczedajewskiej-Witek.

15 stycznia 2017 w „Promenadzie” w Warszawie wystąpiła tylko część dzieci (w wieku 6-12 lat), a zaśpiewały tak. Podczas XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


opp1-jordanek_logo

Chór Mille Voci / OPP1 Jordanek:
www.opp1.waw.pl

otw_z-logo-wosp

XXV Finał WOŚP, 15 stycznia 2017:
www.wosp.org.pl


mille-voci-dla-xxv-wosp_4688
Karolina Olczedajewska-Witek, to ona kieruje chórem Mille Voci. Gratulacje! Fot. Paweł Wroński
mille-voci-dla-xxv-wosp_4671
Chór Mille Voci w warszawskim CH Promenada. 15 stycznia 2017, fot. Paweł Wroński

XXV finał WOŚP 15 stycznia 2017

Jednym z kluczowych punktów programu jubileuszowego Finału WOŚP będzie happening pt. „Światełko do Nieba″.

Organizatorzy proponują, by w tej jednej chwili, wszyscy, którym bliskie są cele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wysłali „w stronę nieba, czyli w kierunku Dobrych Aniołów, światełka w postaci np. zapalonej zapałki, świeczki, pochodni czy sztucznych ogni”.

Obrazek kryje link do stron organizatora. Kliknij – wejdź!